+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

Informace o VOC


Informace o VOC

Naše společnost se problematikou odmašťování zabývají již více než 15 let. Odmašťovací přípravky jsou nedílnou součástí nabídky produktů obou našich firem pro údržbu, renovaci a výrobu strojů a strojních zařízení.

Co jsou produkty bez VOC ve smyslu zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb.. :
Produkty VOC " jakákoliv organická sloučenina nebo směs organických rozpouštědel složených z uhlíku, jejichž počáteční bod varu je menší než 250°C ". Vzhledem k vysoké hranici bodu varu je většina rozpouštědel klasifikována jako VOC.

Mezi VOC těkavé organické látky patří např. technický benzín, aceton, směsi ředidel, toluen, směsi xylenů, metylchlorid dichlormetan, trichloretylen a další.

Organické sloučeniny jejichž počáteční bod varu je větší než 250°C patří mezi produkty bez VOC.