+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

Použití kyanoakrylátových lepidel


KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

Impact Adhesive kyanoakryláty, jsou jednosložková lepidla bez rozpouštědel vytvrzující působením vzdušné vlhkosti.
Lepení nahrazuje šrouby, hřebíky, svorníky, svěrky, nýty, svařování...

Proč použít lepidla ke spojování dílů?

 • Jednoduché použití
 • Vysoká pevnost
 • Dobrá chemická odolnost
 • Nepoškodí povrch
 • Lepí i těsní současně
 • Snížení počtu komponentů pro výrobu
 • Zlepšení vzhledu
 • Zrychlení výroby

Lepí navzájem mnoho různorodých materiálů jako jsou:

 • Guma
 • Mnoho umělých hmot
 • Kovy
 • Keramiku
 • Dřevo
 • Kůži
 • Papír
 • Korek

Zásady pro úspěšné lepení

Jednou z nejčastějších příčin selhání lepeného spoje je nedostatečná příprava povrchu. Dokonale připravený povrch zajistí základní podmínku pro přilnavost lepidla na povrch, která se nazývá adheze. Je to síla přilnavosti lepidla na povrch, která je ovlivněna drsností povrchu a jeho povrchovou energií, která omezuje jeho smáčivost.

Ostatní faktory

Lepení nepříznivě ovlivňuje i velká vrstva lepidla. Obecně platí, že čím je vrstva lepidla (spára) menší, tím pevnější je spoj a naopak. Proto je nutno u jednotlivých typů dodržovat
maximální spáru uvedenou v tabulkách.

Vytvrzení (polymerizaci) ovlivňuje vlhkost vzduchu. Optimální relativní vlhkost vzduchu by měla být v rozmezí 40 - 60 % a neměla by klesnout pod 30 %. Také příliš vysoká vlhkost
vzduchu - nad 90 % urychluje vytvrzení, ale může snížit pevnost lepidla.

Jedním z faktorů pro výběr lepidla je také pH povrchu. Kyselé povrchy (pH je menší než 7) zpomalují nebo mohou zastavit proces vytvrzení. Zde je třeba vybírat z řady RiteLok SI - povrchově necitlivé, které jsou tolerantní na kyselé povrchy. Zásadité povrchy (pH je větší než 7) naopak vytvrzení urychlují a jsou vhodné pro kompletní řadu IMPACT ADHESIVE-Kyanoakryláty.

Aktivátory a primery

Aktivátory IMPACT ADHESIVE pro kyanoakryláty urychlují vytvrzení lepidel zvláště vyšších viskozit a při silnějších vrstvách. Umožňují lepit také kyselé a porézní povrchy.

Primery IMPACT ADHESIVE jsou koncipovány tak, aby umožnily lepit povrchy s nízkou energií, které by jinak nebylo možno lepit. Dosahuje se toho zlepšením smáčivosti povrchu. Mezi tyto
materiály patří např. polypropylen, polyethylen, polyofiny, PTFE.

IMPACT ADHESIVE kyanoakrylátová lepidla se dodávají v širokém výběru typů. Rozlišují se podle lepeného materiálu, viskozity, teplotní odolnosti, pevnosti, rychlosti vytvrzování.

Zásady bezpečnosti práce a skladování jsou uvedeny v bezpečnostních listech a liší se podle jednotlivých druhů lepidel. Základní údaje jsou uvedeny na každém výrobku nebo
na příbalovém letáku, který je součástí výrobku.