+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

Anaerobní lepidla


Anaerobní lepidla jsou jednosložkové tekuté hmoty na bázi metakrylátové pryskyřice, které vytvrzujípři zamezení přístupu vzduchu a při styku s kovem, který působí jako katalyzátor. Tekutý stav umožňuje dokonalý styk s povrchem, kde kapalina vnikne do všech nerovností a následně v nich vytvrdne. Tím se pevnost spoje ještě zvýší. Tyto vynikající vlastnosti předurčují využití těchto látek v průmyslu a opravárenství na zajišťování, spojování a těsnění spojů kov na kov. Anaerobní lepidla jsou trvale odolná vibracím, dynamickému namáhání, tlakům, teplotám a většímu spektru chemických látek.

Ve vztahu k aktivaci anaerobních lepidel při styku s kovovými povrchy rozeznáváme pasivní a aktivní materiály:

 • Aktivní materiály: měď, bronz, mosaz, měkká ocel
 • Pasivní materiály: nerez ocel, hliník, zinek, nikl, cín, anodicky upravené povrchy, chromátované povrchy

Aktivátory

Z tabulky vyplývá, že pasivní materiály zcela nebo nedostatečně aktivují polymerizaci a tím znemožňují nebo značně prodlužují vytvrzení lepidel. Zde si můžeme pomoci aktivátorem AC 64. Úcinkem chemické látky se změní pasivní povrch na aktivní. Aktivátor se nanáší na jednu nebo na obě strany spoje podle druhu materiálu. Aktivátor se nanáší vždy na pasivní povrch, nikdy ne na aktivní materiál.

Druhy použití:

 • Zajišťování a těsnění šroubových spojů
 • Těsnění a zajišťování trubkových závitových spojů
 • Upevňování válcových spojů
 • Těsnění dělících rovin strojů a zařízení, přírubová těsnění
 • Impregnace odlitků

Výhody použití anaerobních lepidel:

 • Jednoduché použití
 • Vysoká pevnost na střih
 • Rychle vytvrzující (na aktivních materiálech)
 • Vysoká odolnost proti teplotám ( až + 230 °C)
 • Lepí a zároveň těsní – nekorodující spoj
 • Výborná odolnost proti vibracím
 • Dobrá odolnost dynamickému namáhání
 • Ekonomické – lepený povrch nemusí být jemně opracován
 • Odpadá skladování pevných těsnění
 • Minimalizace provozních poruch
 • Snížení výrobních nákladů
 • Nízký dotahový moment
 • Zrychlení výroby

Oblasti využití:

 • Automobilový průmysl
 • Strojírenský průmysl – výroba
 • Opravárenství – údržba
 • Hydraulické rozvody – vzduchotechnika
 • Elektrotechnika a elektronika
 • Výroba motorů a převodových soustrojí
 • Železniční stroje a zařízení
 • Energetika

AC 64

Aktivátor pro anaerobní lepidla a tmely.

IA 101

Nízkopevnostní zajišťování šroubů. Snadno rozebiratelné spoje na malých i na velkých závitech.

IA 103

Středněpevnostní zajišťování šroubů s rychlým vytvrzením, vhodné i na zaolejované povrchy.

IA 105

Vysokopevnostní zajišťování šroubových spojů.

IA 107

Penetrační zajišťování šroubových a válcových spojů i již smontovaných. Impregnace porézních dílů a mikroprasklinek.

IA 201

Hydraulické trubkové těsnění.

IA 207

Trubkové těsnění [tekuté česání]

IA 209

Anaerobní plošné těsnění dělících rovin vytvrzující v houževnatou hmotu.

IA 303-015

Vysokopevnostní spojování válcových dílů do spáry 0,15 mm.

IA 303-03

Vysokopevnostní spojování válcových dílů do spáry 0,3 mm.

IA 305

Vysokoteplotní +230°C a vysokopevnostní spojování válcových dílů do spáry 0,4 mm.