+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

Kyanakrylátová lepidla


IMPACT ADHESIVES kyanakryláty jsou jednosložková lepidla bez rozpouštědel vytvrzující působením vzdušné vlhkosti. Lepení nahrazuje šrouby, hřebíky, svorníky, svěrky, nýty, svařování a spojování.

Proč použít lepidla ke spojování dílů?

 • Jednoduché použití
 • Vysoká pevnost
 • Dobrá chemická odolnost
 • Nepoškodí povrch
 • Lepí i těsní současně
 • Snížení počtu komponentů pro výrobu
 • Zlepšení vzhledu
 • Zrychlení výroby

Lepí navzájem mnoho různorodých materiálů jako jsou:

 • Guma
 • Mnoho umělých hmot
 • Kovy
 • Keramika
 • Dřevo
 • Kůže
 • Papír
 • Korek

Zásady pro úspěšné lepení: Jednou z nejčastějších příčin selhání lepeného spoje je nedostatečná příprava povrchu. Dokonale připravený povrch zajistí základní podmínku pro přilnavost lepidla na povrch, která se nazývá adheze. Je to síla přilnavosti lepidla na povrch, která je ovlivněna drsností povrchu a jeho povrchovou energií, která omezuje jeho smáčivost.

Aktivátory a primery: Aktivátory IMPACT ADHESIVES pro kyanakryláty urychlují vytvrzení lepidel zvláště vyšších viskozit a při silnějších vrstvách. Umožňují lepit také kyselé a porézní povrchy. Primery IMPACT ADHESIVES jsou koncipovány tak, aby umožnily lepit povrchy s nízkou energií, které by jinak nebylo možno lepit. Dosahuje se toho zlepšením smáčivosti povrchu. Mezi tyto materiály patří např. polypropylen, polyethylen, polyofiny, PTFE. IMPACT ADHESIVES kyanakrylátová lepidla se dodávají v širokém výběru typů. Rozlišují se podle typu lepeného materiálu, viskozity, teplotní odolnosti, pevnosti, rychlosti vytvrzování. Zásady bezpečnosti práce a skladování jsou uvedeny v bezpečnostních listech a liší se podle jednotlivých typů lepidel. Základní údaje jsou uvedeny na každém výrobku nebo na příbalovém letáku, který je součástí výrobku.

Ostatní faktory: Lepení nepříznivě ovlivňuje i velká vrstva lepidla. Obecně platí, že čím je vrstva lepidla (spára) menší, tím pevnější je spoj a naopak. Proto je nutno u jednotlivých typů dodržovat maximální spáru uvedenou v tabulkách. Vytvrzení (polymerizaci) ovlivňuje vlhkost vzduchu. Optimální relativní vlhkost vzduchu by měla být v rozmezí 40 – 60 % a neměla by klesnout pod 30 %. Také příliš vysoká vlhkost vzduchu – nad 90 % urychluje vytvrzení, ale může snížit pevnost lepidla.

Jedním z faktorů pro výběr lepidla je také pH povrchu. Kyselé povrchy ( pH je menší než 7) zpomalují nebo mohou zcela zastavit proces vytvrzení. Zde je třeba vybírat z řady IMPACT ADHESIVES IA 619 – povrchově necitlivé, které jsou tolerantní na kyselé povrchy. Zásadité povrchy (pH je větší než 7) naopak vytvrzení urychlují a jsou vhodné pro kompletní řadu IMPACT ADHESIVES -Kyanakrylátu.


AC 12

Kyanakrylátový aktivátor pro citlivé plasty. Urychluje vytvrzení kyanakrylátových lepidel.

IA 501

Kyanakrylátové lepidlo pro lepení železných i neželezných kovů.

IA 609

Vysoká rychlost lepení pro elastomery, gumu, viton. Ve spojení s IA 701 lepí polyolefin, silikonovou gumu a PTFE.

IA 610

Speciální lepidlo pro lepení dosud neslepitelných materiálů - PTFE, PP, PE, VITON a silikonové gumy

IA 619

Univerzální lepidlo na hrubé, porézní a kyselé povrchy - dřevo, papír, kůži, keramiku, porcelán, gumy.

IA 623

Univerzální kyanakrylátové lepidlo, střední viskozita, pomalejší vytvrzování. Univerzální typ pro lepení plastů a středně porézních materiálů.

IA 627

Univerzální lepidlo pro střední spáry. Střední viskozita, pomalejší vytvrzování. Univerzální typ pro lepení plastů a středně porézních materiálů.

IA 643

Vysokoteplotní lepidlo pro náročné aplikace. Vysoká viskozita umožňuje vyplnit velké spáry a lepit porézní povrchy. Snáší trvalou teplotní zátěž a teplotní šoky. Umožňuje korekturu lepených dílů.

IA 701

Kyanoakrylátový primer. Umožňuje lepení silikon.gum, PE, PP a PTFE s IA 610.

IA 845

Kyanoakrylátový primer. Umožňuje lepení silikonových gum a polyolefinů s IA 609.

S 1960

Impasol Průmyslový čistič, extra silný bezezbytkový odmašťovač, ideální před lepením.

Sada pro lepení NBR a silikonové gumy

IA 610 a IA 701 - sada pro lepení NBR a silikonové gumy.