+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

IMPASOL BIO E

Čistící a odmašťovací emulzní biotechnologická kapalina

Okamžitá náhrada Trichloro-1,1,1,-etanu, Perchlorethylenu, Hydrokarbonů, organických ředidel a benzínu

  • Unikátně odstraňuje minerální a rostlinné oleje, maziva, dehet, živice a ropné látky, nevytvrzené PU, hmoty, epoxi a polyesterová lepidla
  • Vodou ředitelná emulze již od 3%
  • Extrémní odmašťovací a odstraňovací síla
  • 100% biologicky odbouratelný odmašťovač
  • Antikorozivní
  • ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ, BEZ VOC

Impasol BIO E je specificky vyvinutá biotechnologická kapalina naprosto odlišná od škodlivých uhlovodíkových odmašťovačů a čističů. Je to emulzivní čistící a odmašťovací kapalina, která byla vyvinuta pro bezpečné a ekonomické čištění povrchu kovů, kde unikátně odstraňuje bitumen, živice, inkousty, oleje, maziva a tuky. Další použití je při odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů a zbytků spalování ropných produktů (dehet). Funguje jako náhrada hydrokarbonových rozpouštědel nebo jakýchkoliv rozpouštědel na ropné bázi.

Impasol BIO E splňuje nejpřísnější pracovní ( ochrana zdraví, nehořlavý, netoxický, použitelný v uzavřených a nevětraných prostorách) a enviromentální (100% biologicky odbouratelný dle OECD 301 B a 302) požadavky za ekonomicky velmi výhodných podmínek. Je ideální pro excelentní odstranění minerálních olejů, nečistot, paliv, bitumenů a emulzních olejů a dále pro odmaštění maziv a zbytků ze spalování. Nejširší využití je aplikace tam, kde by mohlo dojít k úniku odmašťovadla do životního prostředí. Je slučitelný se všemi materiály jako jsou kovy, plasty, elastomery a gumy, beton, dlažba a jiné stavební materiály.

Impasol
Ke stažení
Impasol BIO E [CZ] 572.5 KB
Impasol BIO E [en] 416.2 KB
Impasol BIO E