+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

IMPASOL BIO SP

Emulzní biotechnologický odmašťovač pro vysokotlaké čištění

Emulzivní čistící a odmašťovací kapalina, která byla vyvinuta pro vysokotlaké bezpečné a ekonomické čištění povrchu kovů, kde unikátně odstraňuje bitumen, živice, inkousty, oleje, maziva a tuky. Další použití je při odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů a zbytků spalování ropných produktů (dehet).

Funguje jako náhrada rozpouštědel na ropné bázi. Splňuje nejpřísnější pracovní (ochrana zdraví, nehořlavý, netoxický, použitelný v uzavřených a nevětraných prostorách) a enviromentální (100% biologicky odbouratelný dle OECD 301 B a 302) požadavky za ekonomicky velmi výhodných podmínek.

Nejširší využití je aplikace tam, kde by mohlo dojít k úniku odmašťovadla do životního prostředí . Je slučitelný se všemi materiály jako jsou kovy, barvy, plasty, elastomery a gumy, beton, dlažba a jiné materiály.

Impasol
Balení
Balení 20 l
Balení 200 l
K tomuto produktu nemáme nahraný dokument. Kontaktujte nás, pokud nějaký potřebujete.
Impasol