+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

Impasol BA

Odmašťovač a odstraňovač barev, lepidel, a extrémních nečistot za studena.

  • Okamžitá náhrada Trichloro-1,1,1,-etanu, Perchlorethylenu, Acetonu, organických ředidel a benzínu
  • Unikátně odstraňuje barvy, nevytvrdlá lepidla, tmely
  • Excelentní rychlost odpařování
  • Extrémní odmašťovací a odstraňovací síla
  • Bezezbytkový odmašťovač
  • Antikorozivní
  • Není extrémní nebo vysoce hořlavou látkou
  • Recyklovatelný
  • Zvýšena teplota samovznícení na 250°C
  • Velmi vhodný pro odstranění usazených nečistot

Impasol BA je syntetický hydrokarbon naprosto odlišný od klasických uhlovodíků a ředidel. Odmašťovací kapalina pro přípravu povrchu kovů pro další použití, odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů, barev a laků. Dále unikátně odstraňuje oleje, maziva a tuky.

Impasol BA je absolutně čistý odmašťovač bez agresivního zápachu. Je použitelný ve všech odvětvích strojírenského, gumárenského,tiskařského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.

Impasol BA je použitelný na všechny typy kovů. Svým bezpečným složením (není extrémně nebo vysoce hořlavým, toxickým nebo jedovatým produktem je určen k odmašťování a odstraňovaní nečistot ze strojů a strojních komplexů v průmyslu, kde není klasifikovaný jako extrémně nebo vysoce hořlavá látka.

Impasol
Ke stažení
Impasol BA 236.2 KB
Impasol BA