+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

IMPASOL STRIPPER


Produkty řady IMPASOL® STRIPPER jsou nově vyvinuté produkty nahrazující karcinogenní produkty na bázi dichlormetanu (metylenchloridu) a NMP. Jsou určené pro rychlé a vysoce účinné odstranění všech typů barev, laků a povlaků, účinnost je výrazně rozšířena o širokou škálu pryskyřic a polymerů. Jsou ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, kompozitní systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací!

Speciálně vyvinuté k odstranění široké řady pryskyřic (alkydové, akrylové, vinylové, epoxidové, polyuretanové, polyesterové, kompozitní pryskyřice, atd.). Dále pak vinylů, aminoplastů, acrylic. plastů a lepidel, polyesterů, fenolů, PU pěn a lepidel, jedno-dvou-tří složkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické, pracovní a bezpečnostní podmínky.

Výrazně zlepšují ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky. Mají mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své smáčivosti, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací bez nebezpečných faktorů.

Produkt Bod vzplanutí Rozpouštěcí síla Nahrazuje
STRIPPER 100 41°C + + + + + Dichlormetan, chlorovaná ředidla, ketony a aromáty
STRIPPER 200 23°C + + + Dichlormetan, ketony, acetony a aromáty
STRIPPER 300 32°C + + + + Dichlormetan , aceton, alkoholy, benzíny, xyleny, MEK a líhy
STRIPPER 400 30°C + + + Dichlormetan, chlorovaná ředidla, acetony a aromáty

IMPASOL BIO SOLVENT

Technický, absolutně bezpečný BIO odstraňovač barev, laků, epoxidů, polymerů a polyuretanů

IMPASOL STRIPPER 100

Extra silné rozpouštědlo „speciálně pro odstranění, čištění a ředění barev, pryskyřic, polymerů a lepidel na bázi alkydů, epoxidů, akrylů, polyuretanů, uretanalkydů a polyesterů“

IMPASOL STRIPPER 200

Nejbezpečnější stripper

IMPASOL STRIPPER 300

Silný a ekonomický stripper

IMPASOL STRIPPER 400

Rychlý stripper

IMPASOL STRIPPER 500

Odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel.